11 sep 2020 18:05

Hernieuwing van het mandaat van beheerder van de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de vernieuwing van het mandaat van beheerder van de Raad van State.

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging van het mandaat van beheerder van de Raad van State van Klaus Vanhoutte, voor vijf jaar vanaf 16 mei 2019.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.