13 nov 2009 12:43

Aanvullende ziekteverzekering

Aanpassing van de activiteiten van ziekenfondsen aan de schadeverzekeringsrichtlijnen - tweede lezing

Aanpassing van de activiteiten van ziekenfondsen aan de schadeverzekeringsrichtlijnen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Belgische wetgeving over de aanvullende ziekteverzekering die ziekenfondsen aanbieden, aan de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen (*) aanpast. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State en in twee delen gesplitst: een deel dat valt onder art. 77 van de grondwet en een ander onder artikel 78. 

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx komt tegemoet aan de aanmaning door de Europese Commissie om de wetgeving aan te passen.

De ziekenfondsen en gelijkaardige instellingen, die op de markt van de aanvullende ziektekostenverzekeringen gelijkaardige verzekeringen aanbieden als de verzekeringsondernemingen, moeten eveneens de regels voor verzekeringsondernemingen naleven. Daarvoor moeten ze aparte juridische instellingen oprichten. 

Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen de verzekeringen en de verrichtingen en diensten zonder verzekeringskarakter binnen de aanvullende diensten van de ziekenfondsen en andere mutualistische instellingen. De ziekenfondsen, landsbonden en maatschapppijen van onderlinge bijstand kunnen de diensten zonder verzekeringskarakter blijven organiseren.

De wet zou op 1 januari 2010 in werking treden. De ziekenfondsen en landsbonden hebben echter tot 2012 om hun diensten aan te passen.

(*) 73/239/EEG en 92/49/EEG.