12 feb 2010 10:47

Aanvullende ziekteverzekering

Ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen - tweede lezing

Ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijstellen van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen. Het  voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders kent een vrijstelling toe voor de verzekeringsovereenkomsten die verzekerden die aan een chronische ziekte lijden beter beschermen.