03 jun 2022 17:01

Aanvulling van de informatie op de Car-Pass

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de informatie op de Car-Pass aanvult en toegankelijk maakt voor onderzoek.

Dit voorontwerp van wet vult de informatie aan die kopers van tweedehandsvoertuigen krijgen om hen zo volledig mogelijk in te lichten over de staat van de wagen. De Car-Pass wordt hierbij aangevuld met het type brandstof, de aanwezigheid van een elektrische motor en, in dat geval, de elektrische actieradius. Er kan verder ook informatie over uitgevoerde werken aan het voertuig gegeven worden.

Verder zorgt deze wetswijziging er ook voor dat de gegevens die de vzw Car-Pass verzamelt, ter beschikking gesteld kunnen worden voor archivering in het algemeen belang, voor studies en onderzoeken voor wetenschappelijke of historische doeleinden alsook voor statistische doeleinden.

De bij deze wet horende koninklijke besluiten worden in het licht van deze wetswijzigingen aangepast waar nodig.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen en koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen