17 mei 2024 20:12

Aanwending interdepartementale provisie voor financiering klimaatprojecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van klimaat Zakia Khattabi de projecten goed die zullen gefinancierd worden uit de interdepartementale provisie klimaat.

De wet houdende de organisatie van het federale klimaatbeleid stelt een evaluatie-, opvolgings- en rapportagemechanisme in om het bedrag dat equivalent is aan het federale aandeel van de inkomsten uit de veiling van emissierechten te besteden. Volgende nieuwe projecten zullen gefinancierd worden door middel van de interdepartementale provisie klimaat, voor een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro:

  • de energetische monitoring inzake stookolie en grootverbruikers van energie in overheidsgebouwen
  • de ontwikkeling van een database ter ondersteuning van herstelbaarheid van producten
  • de promotie een geïntegreerd ticket (NMBS + De Lijn + TEC + MIVB) aan 59 euro per maand voor jongeren van 18 tot 25 jaar tijdens de zomer 2024
  • de certificatie van fietsvriendelijke gebouwen
  • de versterking capaciteit ‘energiesysteemmodellering’ van het Federaal Planbureau