12 jul 2013 18:49

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2014

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om in 2014 48 arbeidsplaatsen te bestemmen voor gerechtelijke stagiairs. Het gaat om 26 Nederlandstalige en 2 Franstalige arbeidsplaatsen.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om in 2014 48 arbeidsplaatsen te bestemmen voor gerechtelijke stagiairs. Het gaat om 26 Nederlandstalige en 2 Franstalige arbeidsplaatsen.
De FOD Justitie zal vanaf 1 oktober 2014 48 gerechtelijke stagiairs aanwerven. De vaststelling van het aantal plaatsen gebeurt op basis van minimum 75 basisbenoemingen per jaar en houdt rekening met de begrotingsdoelstellingen. De verdeling per taalrol is gebaseerd op de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten: 54% Nederlandstaligen en 46% Franstaligen.