14 feb 2003 16:00

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2003

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het aantal vacante plaatsen voor gerechtelijke stagiairs voor het jaar 2003/2004 wordt vastgesteld (*).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij het aantal vacante plaatsen voor gerechtelijke stagiairs voor het jaar 2003/2004 wordt vastgesteld (*).

Het aantal gerechtelijke stagiairs wordt vastgesteld op 27 plaatsen voor de Nederlandse taalrol en 23 plaatsen voor de Franse taalrol. (*) volgens de geest van de wet van 18 juli 1991 moeten 2/3 van alle basisbenoemingen toegewezen worden aan gerechtelijke stagiairs.