27 mei 2016 17:25

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2016-2017

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2016-2017. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Het aantal plaatsen houdt rekening met de huidige begrotingsrestricties, de prognose van het aantal basisbenoemingen en het gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde voordracht van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie. 

De verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige plaatsen werd bepaald door rekening te houden met de beschikbare reserve en de de concentratie van recurrente vacatures in voornamelijk Franstalige rechtsmachten. Daarom werd besloten de volledige Franstalige reserve aan te spreken.