27 mei 2016 17:25

Ministerraad van 27 mei 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 mei 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Tijdens een persconferentie kondigden eerste minister Charles Michel en minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon aan dat de ministerraad groen licht geeft voor dringende herstellingswerken aan de daken van vijf Brusselse musea. Daarnaast worden ook studies opgestart voor de renovatie en restauratie van vier federale wetenschappelijke instellingen. De minister belast met Beliris Didier Reynders heeft verder verklaard dat de werkzaamheden aan de centrumlanen in Brussel aan het einde van de zomer zouden kunnen beginnen.

De eerste minister legde vervolgens uit dat de regering een wettekst heeft verduidelijkt om aan het Federaal Planbureau de mogelijkheid te geven de impact van de verkiezingsprogramma’s te berekenen. Hij kondigde ook aan dat de ministerraad het voorontwerp van programmawet heeft goedgekeurd, net als de oprichting van een permanent overlegorgaan tussen de burgerlijke overheden, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-levensbeschouwelijke organisaties.

Minister van Telecommunicatie Alexander De Croo preciseerde nadien de maatregel die deze morgen werd genomen, over de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie, om het veranderen van vaste operator te vergemakkelijken.