27 mei 2016 17:25

Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en Guinee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen België en Guinee, ondertekend op 5 januari 2016 in Conakry.

Op 21 mei 2015 nam de Belgische regering de beslissing om Guinee op te nemen in de lijst van de 14 partnerlanden van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Guinee werd verkozen omdat het land beantwoordt aan de vijf in de wet op de Belgische ontwikkelingssamenwerking vastgelegde criteria voor de selectie van nieuwe partnerlanden:

  • Guinee behoort tot de armste landen ter wereld
  • België heeft er, door zijn inzet tijdens de Ebola-crisis en de daarbij opgebouwde expertise, een comparatief voordeel
  • Na meerdere decennia van economisch wanbeleid heeft de overheid een aantal maatregelen genomen ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van het land
  • Sinds 2010 is er een democratiseringsproces aan de gang in Guinee met democratische presidents- en parlementsverkiezingen wat aanleiding heeft gegeven tot een toegenomen aandacht voor mensenrechten
  • België kan een duidelijke meerwaarde hebben in het land dat beschouwd wordt als een 'aid orphan'

Bovendien grenst Guinee aan twee partnerlanden (Senegal en Mali) en maakt het dus deel uit van de prioritaire geografische concentratiezone van de Belgische ontwikkelingssamenwerking van Noord- en West-Afrika.

De Algemene Samenwerkingsovereenkomst schept het algemene kader waarin de gouvernementele samenwerking tussen beide landen zal plaatsvinden, bepaalt de verantwoordelijkheden en legt algemene regels vast voor de naleving van haar bepalingen en maatregelen bij de niet-naleving ervan.