27 mei 2016 17:25

Instemming met drie internationale akten over de Wereldpostvereniging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed met de instemming over drie internationale akten van de Wereldpostvereniging.

Het voorontwerp van wet bevat de instemming met de volgende internationale akten, gedaan in Doha op 11 oktober 2012:

  • het algemeen reglement van de Wereldpostervereniging
  • de Wereldpostconventie en het Slotprotocol
  • de overeenkomst over de uitbetalingsdiensten van de Post

De Wereldpostvereniging is een organisatie van de familie van de Verenigde Naties, opgericht in 1874. De vereniging heeft van 24 september tot 14 oktober 2012 haar 25ste Congres in Doha (Qatar) gehouden. Dit Congres is het hoogste orgaan van de Vereniging, die tot op heden om de vier jaar al zijn leden heeft bijeengebracht voor de herziening van de akten die de internationale postdienst regelen.