27 mei 2016 17:25

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Polen over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerrad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de instemming met het protocol dat de overeenkomst wijzigt tussen België en Polen over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen. 

Het protocol, gedaan in Luxemburg op 14 april 2014, wijzigt verschillende bepalingen van de Belgisch-Poolse overeenkomst, ondertekend in Warschau op 20 augustus 2001, enerzijds, om rekening te houden met de evolutie in het Belgisch en Pools verdragsbeleid en in de internationale fiscaliteit, anderzijds, om de wederzijdse investeringen tussen de twee staten te bevorderen.

Het protocol wordt binnenkort voor instemming aan het Federaal Parlement voorgelegd. Het protocol werd door de Interministeriële Conferentie "Buitenlands Beleid" als een gemengd verdrag aangmerkt en moet dan ook aan de instemming van de Parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen worden voorgelegd.