27 mei 2016 17:25

Nieuw statuut van de ambtenaren van de buitenlandse en consulaire carrière

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een nieuw ontwerp van koninklijk besluit goed over een nieuw statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd opgesteld in gevolge de vernietiging, door de Raad van State, van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière. Het ontwerp werd voorgelegd aan de administratieve en budgettaire controle. Het neemt dezelfde bepalingen op als deze uit het koninklijk besluit van 4 juli 2014 omwille van de rechtszekerheid en om de continuïteit van de openbare dienst te garanderen.

De doelstelling van dit statuut is het invoeren van een moderne en juridisch stevig onderbouwde regeling voor de buitenlandse en consulaire carrière, aangepast aan de wereld van vandaag en waarbij toch de nodige rechtszekerheid geboden wordt aan de ambtenaren. Het moet bijdragen tot een modernere en performantere administratie.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.