27 mei 2016 17:25

Benelux-verdrag over grensoverschrijdende samenwerking in wegvervoerinspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed met een verdrag tussen België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg over de grensoverschrijdende samenwerking in wegvervoerinspectie, gedaan op 3 oktober 2014 in Luik.

De voorbije jaren heeft het internationale wegvervoer een snelle ontwikkeling gekend door de uitbreiding en de liberalisering van de interne markt in de Europese Unie, terwijl de handhaving van de regelgeving voor het wegvervoer een nationale aangelegenheid is gebleven. Dit heeft geleid tot een aantal verschillen: verschillende interpretaties van de Europese regelgeving in de lidstaten, taal- en vertaalproblemen, grote diversiteit in de handhavingsstrategieën en hun uitvoering, veelheid van bevoegde diensten op het gebied van toezicht. 

Het verdrag heeft als doel deze problemen op te lossen door een grotere samenwerking te creëren op het gebied van toezicht. Dit zal ook tot een vermindering van de handhavingslast en tot kostenbesparingen leiden. 

Het verdrag voorziet ook in de praktische uitvoeringsmaatregelen, zoals de informatie-uitwisseling, de technische ondersteuning, de ontwikkeling en de uitwisseling van goede praktijken en van materieel, de toegang tot de nationale elektronische registers van de wegvervoersondernemingen en van de grensoverschrijdende tussenkomsten.

Voor zover dit verdrag de federale en gewestelijke bevoegdheden betreft, werd het ondertekend door de vertegenwoordigers van de federale regering en van de regeringen van de drie gewesten.