27 mei 2016 17:25

Dringende fiscale en financiële bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over dringende fiscale en financiële bepalingen.

Het voorontwerp van wet bevat de volgende bepalingen:

  • een bepaling die de omzetting regelt van de Europese richtlijnen 2014/86/EG en 2015/121/EG tot wijziging van het fiscaal regime van toepassing op de moeder- en dochtervennootschappen van lidstaten
  • een interpretatieve bepaling van de speculatietaks die tot doel heeft twijfel te voorkomen over de toepassing van de speculatiebelasting op beursgenoteerde opties en andere financiële instrumenten bestaande uit financiële contracten
  • een bepaling over wijzigingen van artikel 269/1 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 - WIB 92 (Tate & Lyle)
  • een bepaling tot intrekking van het huidige regime van de aftrek voor octrooi-inkomsten
  • een bepaling tot invoering van de keuze tot definitieve betaling of uitgestelde betaling van de exittaks over inkomstenbelastingen
  • een bepaling over de samenwerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht van de naleving van de verordening EMIR door de niet-financiële tegenpartijen

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.