27 mei 2016 17:25

Mogelijkheid om resultaten te gebruiken van selectieproeven georganiseerd buiten Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed met de mogelijkheid om gebruik te maken van de resultaten van gelijkwaardige selectieproeven georganiseerd buiten Defensie.

Het voorontwerp van wet staat het gebruik toe van resultaten van selectieproeven georganiseerd buiten Defensie. Door gebruik te maken van deze resultaten, zal Defensie dubbel werk en de daaraan verbonden kosten vermijden. Daarnaast zal Defensie ook kunnen werken met onbevooroordeelde resultaten door sollicitanten die deze test elders al hebben afgelegd.

Om de kwaliteit van het selectieproces te garanderen, zal telkens een analyse van de geldigheid en gelijkwaardigheid van de testen worden uitgevoerd. Het onderlinge gebruik van de resultaten van eenzelfde proef zal het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen Defensie en de andere betrokken organismes.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht