27 mei 2016 17:25

Telecommunicatie: migratie van vastelijndiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de operator naar wie de abonnee met al zijn bestaande diensten wil overstappen, de vereiste administratieve en technische handelingen moet stellen bij de operator die de abonnee wenst te verlaten. Zo wordt het veranderen van vaste operator vergemakkelijkt en worden de risico's van langdurige periodes van dienstonderbreking of van dubbele facturering maximaal vermeden.

De abonnee zal zijn nieuwe operator belasten met deze taken via een eenvoudig migratiemandaat. De operatoren die betrokken zijn bij de wijziging zullen hun acties op elkaar moeten afstemmen om op een eenvoudige, voorspelbare en gesynchroniseerde manier de vraag van de abonnee te beantwoorden. Het ontwerp neemt bovendien een stap in de richting van een betere identificatie van abonnees en de diensten die zij hebben geactiveerd op een installatie-adres.

Het ontwerp voorziet ook dat de operatoren de kwaliteit en de toegankelijkheid van informatie moeten verbeteren die ze op hun website ter beschikking stellen van de klanten. 

De ministerraad heeft daarnaast ook een ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd dat het niveau van specificatie van de basisfactuur inzake elektronische communicatie vaststelt om de abonnee correct in te lichten over de kosten die hij kan oplopen bij voortijdige verbreking van zijn contract.

De ontwerpen worden aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie voorgelegd, aan het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de migratie van de vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie

Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie