27 mei 2016 17:25

Herstellings- en restauratiewerken voor Brusselse musea en wetenschappelijke instellingen

De ministerraad gaat akkoord met herstellingswerken aan de gebouwen van vijf Brusselse musea en met de opstart van studies voor de renovatie en restauratie aan vier federale wetenschappelijke instellingen.

De ministerraad gaat akkoord met het programma voor dringende herstellingen aan de daken van de gebouwen van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Autoworld, het Legermuseum en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK). Verder keurt de ministerraad ook de opstart goed van de studies voor de renovatie en de restauratie van vier federale wetenschappelijke instellingen: Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en het Dynastiegebouw.

In een eerste fase, ten laste genomen door de Regie der Gebouwen, wordt het masterplan opgesteld om een juist inzicht te krijgen in de uit te voeren renovatie-, restauratie- en herinrichtingswerken. De resultaten van deze studies (masterplannen) moeten het mogelijk maken een meerjaren investeringsprogramma op te maken, rekening houdend met de prioriteiten en de beschikbare middelen.