27 mei 2016 17:25

Oprichting van een permanent overlegorgaan met de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen

De ministerraad belast de minister van Justitie Koen Geens ermee om een permanent overlegorgaan tussen de burgerlijke overheden, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties op te richten en hiertoe een ontwerp van koninklijk besluit te maken.

De aanslagen in Brussel en Parijs toonden het belang aan van een permanente dialoog tussen de verschillende religies, levensbeschouwingen en burgerlijke autoriteiten. Op 20 april 2016 vond dan ook een vergadering plaats tussen de federale regering, de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen. In een gemeenschappelijke verklaring verklaren ze de wederzijdse wil tot dialoog en overleg tussen de burgerlijke autoriteiten en de erkende erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisatie, met de naleving van de grondwettelijke beginselen van de onafhankelijkheid van de erediensten, de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties en de strijd tegen elke vorm van geweld. Op deze vergadering drukten de eerste minister en de minister van Justitie de wil uit om een permanent overlegorgaan te creëren met de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen.