27 mei 2016 17:25

Beroep tegen bepaalde beslissingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed over de regeling van beroep voor het toezicht van de financiële sector.

Het voorontwerp van wet vervolledigt de bepalingen op het statuut van het toezicht op de alternatieve-financieringsplatformen. Concreet vervolledigt het ontwerp artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 om er ook het beroep in te vermelden dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen die genomen werden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dit op basis van de bepalingen op het statuut van en het toezicht op alternatieve-financieringsplatformen en het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten door gereglementeerde ondernemingen, opgenomen in de wet over diverse fiscale bepalingen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet houdende diverse fiscale bepalingen