27 mei 2016 17:25

Tweede protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk tot vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het tweede protocol dat de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk wijzigt tot het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten.

Het protocol wijzigt artikel 26 van de overeenkomst over de uitwisseling van inlichtingen over fiscale aangelegenheden. Het breidt de werkingssfeer van artikel 26 uit tot de belastingen die worden geheven door andere beleidsniveaus, waaronder de gefedereerde entiteiten. 

Het protocol wordt binnenkort aan de instemming van het federaal parlement voorgelegd. Het protocol werd door de Interministeriële Conferentie buitenlands beleid als een gemengd verdrag aangemerkt en moet dan ook aan de instemming van de Parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen worden voorgelegd.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Tweede Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel, op 1 juni 1987, zoals gewijzigd door het op 24 juni 2009 te Parijs, ondertekende Protocol, gedaan te Londen, op 13 maart 2014