27 mei 2016 17:25

Overeenkomst tussen België en Qatar over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed met een overeenkomst tussen België en Qatar over het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking.

Het voorontwerp van wet stemt in met de volgende internationale akten:

  • de overeenkomst tussen België en Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking inzake belastingen naar inkomen, gedaan in Doha op 6 november 2007
  • het protocol, gedaan op 22 maart 2015 in Doha, tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en belastingontduiking inzake belastingen naar het inkomen, gedaan in Doha op 6 november 2007

De overeenkomst volgt grotendeels het OESO-model van belastingverdrag. Het protocol vervangt het artikel van de overeenkomst over de uitwisseling van inlichtingen om de overeenkomst in overeenstemming te brengen met de internationale norm over de uitwisseling van inlichtingen.

De overeenkomst en het protocol worden binnenkort ter goedkeuring aan het federaal parlement voorgelegd. Aangezien het om gemengde verdragen gaat, zullen ze eveneens aan de instemming van de Parlementen van de Gewesten en Gemeenschappen worden voorgelegd.