14 jul 2017 15:58

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2017-2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 42 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2017-2018. Het gaat om 19 plaatsen voor Nederlandstalige en 23 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Het aantal plaatsen houdt rekening met de huidige begrotingsrestricties, de prognose van het aantal basisbenoemingen en het gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde voordracht van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.

De verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige plaatsen werd bepaald door rekening te houden met de verwachte uitstroom en de de concentratie van recurrente vacatures in voornamelijk Franstalige rechtsmachten.