20 mei 2016 18:11

Aanwijzing bijzondere evaluator van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijzondere evaluator aanwijst van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat de benoeming van mevrouw Cecilia De Decker als bijzondere evaluator. Zij volgt de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe op die op 1 mei 2015 met pensioen ging. 

Sinds 2003 bestaat bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze dienst wordt geleid door de bijzondere evaluator die, op voorstel van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken, voor een mandaat van zes jaar wordt aangewezen. 

De dienst Bijzondere Evaluatie heeft als opdracht de Belgische ontwikkelingssamenwerking te evalueren, met als bijkomende taken:

  • de technische ondersteuning aan de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
  • de certificatie van de opvolgings- en evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  • de ex-post evaluatie van de kwaliteit van de geharmoniseerde opvolgings- en evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.