20 mei 2016 18:11

Ministerraad van 20 mei 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 20 mei 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: