20 mei 2016 18:11

Technologische projecten i-Police en ECS voor de geïntegreerde politie in het kader van terrorismebestrijding

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Justitie Koen Geens akte van de projecten i-Police en ECS in de strijd tegen terrorisme.

De regering keurde recent een pakket aan maatregelen goed voor een globale aanpak van terrorismebestrijding door de veiligheidsdiensten. Voor heel wat projecten hangt het welslagen af van andere projecten van technologische aard.

De ministerraad verleent daarom zijn principiële goedkeuring aan het plan van aanpak en het uitvoeringstraject van beide projecten, conform de beslissing van de interdepartementale provisie 2016.

I-Police is een moderniseringsproject van het informatiebeheer en de ICT van de politie en vormt een eerste stap in de realisatie van een 'intelligent led policing'.

Met het ECS-dossier (Entreprise Cloud Suite) wil de politie voor het niet-operationele politiewerk een platform voor geïntegreerde communicatie en samenwerking instellen tussen de federale en lokale politiediensten om een goede informatie-uitwisseling en informatiedeling te garanderen, met de bescherming van alle informatie en kennis. 

Het departement justitie zal als prioritaire partner uitgebreid geconsulteerd worden bij de verdere ontwikkeling van de deelprojecten en hun prioritering om een maximale synergie te creëren tussen politie en justitie.