20 mei 2016 18:11

Positive Belgium: communicatiestrategieën om het imago van België te versterken

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de invoering van een communicatiestrategie om het imago van België te versterken.

Ingevolge de concrete maatregelen die de federale regering op 22 april 2016 nam voor de ondernemingen en KMO's, in samenspraak met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de ministerraad beslist om een communicatiestrategie in te voeren om het positieve imago van het land en zijn overheden te ondersteunen na de aanslagen van 22 maart 2016. Een aantal bekommernissen over het toerisme en de economische investeringen moeten worden tegemoetgekomen. 

Concreet zullen een eerste reeks informatie- en communicatie-initiatieven gelanceerd worden om de bevolking gerust te stellen en een veilig gevoel te geven waardoor het normale leven weer op gang kan komen voor iedereen, zowel inwoners als bezoekers en dit in alle domeinen van het dagelijkse leven. Het zal om een globale en gecoördineerde actie gaan.

De ministerraad keurt, om dit doel te bereiken, de oprichting van een taskforce goed die de initiatieven zal bepalen. De federale regering wil zo nauw mogelijk samenwerken met de deelgebieden en de andere betrokken partners. Dit zal ook besproken worden met het Overlegcomité. De task force zal instaan voor de coördinatie van de bijdragen en de algemene coherentie. Dit initiatief wordt over een periode van twee jaar gespreid. De ministerraad keurt de mogelijkheid goed om een beroep te doen op communicatiedeskundigen, via een overheidsopdracht, om een globaal concept voor een communicatiecampagne uit te werken, de nodige creatieve ontwikkeling en de impact ervan in termen van strategie.

Deze initiatieven richten zich zowel op de burgers van België als op mensen in het buitenland.