20 mei 2016 18:11

Aanwijzing juridisch adviseur die België bijstaat in de toekenning van een staatswaarborg aan de nucleaire exploitanten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een onderhandelingsprocedure voor de aanwijzing van een juridisch adviseur die België bijstaat in de toekenning van een staatswaarborg aan de nucleaire exploitanten en vervoerders.

De overheidsopdracht, met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, wijst een juridisch adviseur aan die België bijstaat in de invoering van de waarborg en in de vaststelling van de vergoeding ervan. De juridisch adviseur zal de Staat ook bijstaan in de onderhandelingen met de verschillende betrokken actoren (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Commissie voor Verzekeringen, FOD Economie, verzekeraars en nucleaire exploitanten en vervoerders). Verder staat hij de Staat bij tijdens contacten met de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten om te controleren of de vergoeding adequaat is zodat de waarborg niet als staatssteun zou worden beschouwd of dat ze dan als verenigbaar beschouwd zou worden met de gemeenschappelijke markt.

De juridisch adviseur moet eveneens alle vragen beantwoorden die voortvloeien uit de invoering van de waarborg of voor de vertegenwoordiging van de staat voor de gerechtelijke, scheidsrechterlijke of administratieve instanties over een geschil dat verband zou houden met de staatswaarborg.

De opdracht wordt afgesloten voor vier jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om ze op ieder ogenblik te beëindigen.