20 mei 2016 18:11

Nationale Bank van België: verlenging maatregel over verhoging van de risicoweging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de goedkeuring van een reglement van de Nationale Bank van België over het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen.

Het ontwerp van koninklijk besluit keurt het reglement van 24 maart 2016 van de Nationale Bank van België goed over extra vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico. Het bevat de verlenging met één jaar van een maatregel die via het koninklijk besluit van 25 april 2014 werd ingevoerd. De maatregel bevat de verhoging van de risicoweging met 0.05. De risicoweging wordt toegepast op de risicoposities die door een onroerend residentieel goed in België zijn gedekt.

Het ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking op 28 mei 2016 tot 28 mei 2017 en wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.