20 mei 2016 18:11

Bijsturen van medische controle op het ziekteverzuim bij federale ambtenaren

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput kennis van de voorgestelde acties om de medische controle bij te sturen op het ziekteverzuim van de contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Om de effectiviteit van de controles te verbeteren, worden de normen voor de medische controle op het ziekteverzuim herzien. Het gaat om:

  • het uitvoeren van 30% (in plaats van 10%) van de controleopdrachten op basis van de aanvraag van de werkgever, 50% (in plaats van 60%) op basis van de afwezigheidshistoriek en 20% (in plaats van 30%) willekeurig aangeduid
  • het niet controleren van de afwezigheden die niet langer dan vijf werkdagen duren, tijdens de periode van epidemieën, zoals vastgesteld door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Naast dit controlegebruik zullen er eveneens inspanningen worden geleverd rond preventie van burn-out, stress en re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden.