20 mei 2016 18:11

Invoering ouderschapsverlof voor de Société wallonne des eaux

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters akkoord met de invoering van ouderschapsverlof voor de 'Société wallonne des eaux'.

De 'Société wallonne des eaux' wil bepalingen over het verlof voor loopbaanonderbreking in haar personeelsstatuut wijzigen. Concreet wordt een voltijds ouderschapsverlof ingevoerd voor de personeelsleden of, voor de personeelsleden die voltijds werken, 1/2 of 1/5 ouderschapsverlof.

Het voorafgaandelijk akkoord van de federale ministerraad is nodig voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.