20 mei 2016 18:11

Omzendbrief over versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed over het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2016.

De ministerraad van 22 april 2016 opteerde voor een bijkomende onderbenutting van de begroting 2016. Om de doelstelling te halen, wordt een behoedzaamheidsmechanisme ingevoerd. Het mechanisme zal van toepassing zijn op de FOD's, de POD's, het ministerie van Defensie, de federale politie, maar ook op de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelde instellingen, de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer en de openbare instellingen van sociale zekerheid.