20 jul 2023 18:32

Aanwijzing leden adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie.

Guido Van Limberghen, hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie, wordt aangewezen als effectief lid van de adviescommissie.

Bernard Van Brabant, houder van een leeropdracht aan de Faculteit Recht en Criminologie aan de Universiteit van Luik, wordt aangewezen als plaatsvervangend lid van de adviescommissie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.