13 nov 2015 14:22

Aanwijzing van commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen België en Nederland in Visé

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanwijzing van Belgische commissarissen die belast zijn met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Visé.

Door de normalisatie van de Maas in 1961 en door waterbouwkundige werkzaamheden in de Maas tijdens de periode 1960-1980 groeiden door aanslibbing eilandjes vast aan de oevers van de rivier, zowel aan de Nederlandse als aan de Belgische kant. België kan de ordehandhaving niet garanderen, aangezien het schiereiland enkel te bereiken is via Nederlands grondgebied. Nederland kan echter ook niet optreden, aangezien het schiereiland op Belgisch grondgebied ligt. Om de nationale administratieve bevoegdheden te verduidelijken, is het daarom noodzakelijk het tracé van de grens tussen die drie gemeenten te wijzigen.

In beide landen dienen koninklijke commissarissen benoemd te worden die in een proces-verbaal het nieuwe tracé bepalen. Dat zal dan als basis gebruikt worden voor een latere verdragsrechtelijke grenswijziging.

De volgende personen worden benoemd als Belgische commissarissen:

  • Albert Stassen, arrondissementscommissaris
  • Marcel Neven, burgemeester van Visé
  • Jean-Marc Frécourt, directeur van het Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie (FOD Financiën, algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie)