09 sep 2022 15:03

Aanwijzing van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op de aanwijzing van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.  

Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur voor het auditoraat in Henegouwen, wordt benoemd als adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding voor zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.