16 feb 1996 16:00
Hoort bij Persbericht

Aanwijzing van de Belgische vertegenwoordigers bij de VN-Commissie voo
r Duurzame Ontwikkeling