15 okt 2021 12:10

Aanwijzing van de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO). 

Raf Van Ransbeeck wordt benoemd tot directeur van het IGO voor een termijn van zes jaar. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.