13 jan 2023 19:34

Aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed in het kader van de aanwijzing van de kieskantons en gemeenten die gebruikmaken van een elektronisch stemsysteem.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw toe te voegen als gemeente die gebruik zal maken van het elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk. Het koninklijk besluit van 29 maart 2019 wordt in die zin aangepast.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem