13 nov 2013 17:40

Aanwijzing van de leden van de federale politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale politieraad aanwijst.

Mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, wordt aangesteld als plaatsvervangend lid van de federale politieraad vanaf 18 februari 2013. Ze vervangt de heer André Denys. 

Het mandaat van de heer Lodewijk De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wordt als effectief lid verlengd vanaf 20 november 2013.