18 dec 2015 17:52

Aanwijzing van de magistraten van de commissie belast met het toezicht op het inzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten

De ministerraaad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens drie ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de aanwijzing van magistraten in de bestuurlijke commissie die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast wordt met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.  

De heer Jean-Claude Claeys, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, wordt aangeduid als effectief lid, van 3 januari 2016 tot 10 oktober 2017.

De volgende aanwijzingen als effectief lid worden hernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 3 januari 2016: 

  • mevrouw Viviane Deckmyn, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen
  • de heer Dominique Hendrickx, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket van Waals-Brabant

Worden voor een periode van vijf jaar vanaf 3 januari 2016 aangeduid als plaatsvervangend lid: 

  • de heer Filip Vanneste, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, als magistraat van de zetel 
  • de heer Thierry Werts, federaal magistraat bij het federaal parket, als lid van het openbaar ministerie

Gelet op de aanwijzing van de heer Jean-Claude Claeys zal in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaten worden gepubliceerd voor de functie van plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van onderzoeksrechter. 

De ontwerpen worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.