01 apr 2015 15:58

Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federale regering in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De ministerraad duidt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee vertegenwoordigers aan van de federale regering als stemgerechtigd lid alsook twee plaatsvervangers voor de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. 

De federale regering wijst mevrouw Sandra Stainier en de heer Alfons Vanheusden aan als stemgerechtigde leden van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Mevrouw Lynn Verrydt en mevrouw Mathilde Steenbergen zullen optreden als hun respectievelijke plaatsvervangers.