11 dec 2014 16:21

Aanwijzing van de vzw die gemachtigd is om dotaties van de Parti du Travail de Belgique te ontvangen

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vzw "PVDA-PTB-22" aanduidt om de overheidsdotaties van de politieke partij "Parti du Travail de Belgique" (PTB) te ontvangen.

De statuten van de vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen