01 jun 2012 17:37

Aanwijzing van een bijzonder commissaris voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer François Florizoone vanaf 1 juni 2012 aanwijst als bijzonder commissaris bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid voor een mandaat van een jaar dat een maal kan worden verlengd. De commissaris zal naar aanleiding van onder andere het auditrapport van het Rekenhof over de leefbaarheid en perspectieven van het overzeese sociale zekerheidsstelsel:

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de heer François Florizoone vanaf 1 juni 2012 aanwijst als bijzonder commissaris bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid voor een mandaat van een jaar dat een maal kan worden verlengd. De commissaris zal naar aanleiding van onder andere het auditrapport van het Rekenhof over de leefbaarheid en perspectieven van het overzeese sociale zekerheidsstelsel:

  • in samenwerking met de DOSZ de aanbevelingen van het Rekenhof uitvoeren
  • een gedetailleerd hervormingsplan voorbereiden, op basis van het rapport waarover het beheerscomité van de DOSZ een beginselakkoord heeft bereikt, dat een vrijwillge aansluiting bij de algemene regeling van de sociale zekerheid van werknemers voorstelt
  • de huidige verbintenissen van de DOSZ evalueren en de budgettaire sociale en organisatorische gevolgen van de hervorming analyseren
  • een uitvoerings- en overgangsplan voorbereiden