30 nov 2012 18:16

Aanwijzing van een bijzondere evaluator internationale samenwerking

De ministerraad stelt de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe aan voor een nieuw mandaat als bijzonder evaluator internationale samenwerking.

De benoeming van de heer de Crombrugghe de Looringhe volgt op een selectieprocedure die georganiseerd werd door SELOR. Hij heeft een eerste mandaat beëindigd. De dienst Bijzondere Evaluatie is belast met het plannen, opstellen en opvolgen van evaluaties van de activiteiten van de federale staat die als officiële ontwikkelingshulp zijn erkend door het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).