30 nov 2012 18:19

Ministerraad van 30 november 2012

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Eerste minister Elio Di Rupo kondigde tijdens de persconferentie na het kernkabinet en de ministerraad aan dat de regering alle problemen aangaande de begrotingsnotificatie 2013 heeft opgelost en het voorontwerp van programmawet heeft goedgekeurd. Hij voegde eraan toe dat de ministerraad 101 maatregelen heeft goedgekeurd.

Elio Di Rupo vestigde vervolgens de aandacht op de maatregelen om de energieprijzen in 2013 te beheersen, zodat de prijs in België beter overeenstemt met de gemiddelde prijs in de buurlanden. Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet en minister van Economie en  Consumenten Johan Vande Lanotte gaven meer inlichtingen over de maatregel. Aangezien de bevriezing van de prijzen op 31 december 2012 afloopt, heeft de ministerraad de nieuwe indexeringsparameters vastgelegd. De enige factor die nog in aanmerking komt voor een prijsschommeling is de evolutie van de werkelijke gas- en elektriciteitsprijzen en niet de stijging van de lonen van de leveranciers. De leveranciers moeten bovendien hun prijzen duidelijk aankondigen in december.

Minister van Financiën Steven Vanackere verklaarde dat de roerende voorheffing op auteursrechten op 15% behouden blijft voor kunstenaars wiens auteursrechten de 54 000 niet overschrijden. Daarboven blijft het algemeen tarief van 25% gelden. De auteursrechten moeten bij de belastingsaangifte worden gemeld.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet kondigde aan dat de ministerraad de heer Jan Bens aanstelt als nieuwe directeur-generaal van het Federaal  Agentschap voor Nucleaire Controle. 

De ministerraad nam volgende beslissingen: