30 nov 2012 18:17

Jaarlijks recht voor diensten voor elektronische communicatie

De ministerraad verlengt voor 201 en 2013 het verminderde jaarlijkse recht voor kleine operatoren van elektronische communicatie. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel met een jaarlijks recht dat gebaseerd is op een stelsel van schijven dat varieert in functie van de omzet.

Het verminderde jaarlijkse recht voor kleine operatoren wordt in 2012 en 2013 verdergezet. De ministerraad verlengt de maatregel uit het koninklijk besluit van 10 december 2009, die operatoren die een omzet hebben die lager is dan een miljoen euro een gunstig stelsel biedt, waardoor ze slechts 500 euro per jaar dienen te betalen. 

Daarnaast komt er vanaf 2014 een structurele oplossing die varieert in functie van de omzet die behaald is op het gebied van openbare diensten of netwerken voor elektronische communicatie. Hoe hoger de omzet, hoe hoger het recht. Ook de situatie van de kleine operatoren werd in aanmerking genomen. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische communicatiediensten en -netwerken en tot wijziging van het kb van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van diensten voor elektronische communicatie en -netwerken.