30 nov 2012 18:16

Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor de preventie en bestrijding van ernstige misdaad

De ministerraad keurt het voorontwerp goed houdende instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit.

Op 20 september 2011 ondertekenden minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom samen met US Attorney General Eric H. Holder een akkoord ter preventie en bestrijding van ernstige misdaad in het Egmontpaleis in Brussel. Hierdoor kunnen de biometrische en biografische gegevens van verdachten van ernstige misdaden uitgewisseld worden tussen de VS en België terwijl er gelijktijdig voldoende bepalingen opgenomen werden in het akkoord ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers.

Door het akkoord kunnen Belgische en Amerikaanse onderzoekers in het kader van gerechtelijke en politionele onderzoeken, gegevens zoals vingerafdrukken en DNA, met elkaar uitwisselen om eventuele terroristen en verdachten van ernstige misdrijven sneller en beter te identificeren. Dit akkoord betekent een echte verbetering voor de operationele samenwerking tussen de politiediensten en een stap voorwaarts in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit.

Concreet worden in het akkoord best practices uitgewerkt voor de uitwisseling van informatie die kan helpen om ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid te voorkomen. Daarnaast omvat het akkoord bepalingen van het gebruik, uitwisseling en behoud van deze gegevens, bedoeld om de persoonlijke levenssfeer van burgers te beschermen en om de gegevensbescherming te waarborgen.

België is het twintigste land dat zo’n akkoord met de VS sluit. Onder meer Duitsland, Nederland, Finland, Spanje, Estland, Griekenland en Zuid-Korea sloten gelijkaardige akkoorden met de VS. Dit akkoord helpt bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad en hierdoor wordt de gezamenlijke veiligheid van zowel de VS als van België bevorderd. Het  akkoord illustreert nogmaals de goede samenwerking en relaties tussen België en de Verenigde Staten.