30 nov 2012 18:17

Stedelijke en gemeentelijke diensten mogen weer inbreuken op wetten voedselveiligheid vaststellen

De ministerraad geeft stedelijke en gemeentelijke diensten hun bevoegdheid terug om inbreuken vast te stellen tegen Europese normen en voorschriften van de EU die behoren tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het initiatief van minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle geeft de stedelijke en gemeentelijke diensten die bevoegd waren om in de detailhandel inbreuken vast te stellen op de regelgeving van de voedselveiligheid hun vroegere bevoegdheid terug. De gemeenten die het wensen kunnen hun controles laten aansluiten op het controleprogramma van het FAVV. Ze moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat ze beantwoorden aan de officiële controles van het FAVV. Op die manier zijn alle controles op elkaar afgestemd en voldoen ze aan de officiële bepalingen van verordening nr 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004.

* ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 19 december 2002.