30 nov 2012 18:16

Optifedprogramma voor Justitie

De ministerraad gaat akkoord met twee projecten van Justitie in het kader van het Optifedprogramma. Het gaat om de bestelling van het Just-X-project, een centrale gegevensbank met vonnissen en arresten  en SISET, een informaticaproject voor het elektronische toezicht.

De ministerraad keurt de bestelling van de eerste fase van het Just-X-programma goed en van SISET goed.

Het Just-X-programma bestaat uit de ontwikkeling van een centrale gegevensbank met vonnissen en arresten, en met de veroordelingsberichten gericht aan het Centraal Strafregister en de FOD Financiën. Op termijn zullen alle arresten en vonnissen in de gegevensbank worden beheerd, wat zal bijdragen tot een aanzienlijke verbetering van de efficiëntie bij justitie.   

Het informaticaproject SISET vernieuwt de toepassingen voor het elektronisch toezicht zodat de gegevens sneller beschikbaar zijn.

Optifed is een tijdelijke cel die als doel heeft besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.