30 nov 2012 18:17

Defensie neemt deel aan internationale zendingen

De ministerraad stemt in met de deelname van Defensie aan volgende internationale zendingen die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde.

Defensie neemt deel aan de multinationale ontmijningsoperatie Bay of the Somme 2012 die doorging van 5 tot 15 november 2012 in het Noordzeekanaal voor de Franse kust. 124 militairen worden ingezet aan boord van het commando en logistiek steunschip BNS GODETIA en de mijnenjager BNS NARCIS. 

Aan de antipiraterijoperatie ATALANTA voor de kust van Somanië nemen van eind november 2012 tot begin februari  2013 166 militairen deelnemen aan boord van het fregat Louise-Marie, een helicopter van het type Alouette III en een Vessel Protection Detachment van de landcomponent. Een militair wordt ingezet bij het Italiaanse Force Headquarters en twee militairen zullen aanwezig zijn bij de Operational Headquarters in Northwood in het VK.

 Een Belgische verbindingsofficier van het hoofdkwartier van de EUMS neemt deel aan  het hoofdkwartier van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) in Abuja in Nigéria. Hij staat in voor de uitwisseling van informatie tussen de EUMS en ECOWAS, verleent steun bij eventuele planning van een operatie van ECOWAS in Mali en geeft de delegatie van de EU in Abuja militaire expertise en advies.